Logg inn

Inspirasjonstur karriere- og forbrukerjournalistikk

Beskriv prosjektet ditt.

Målet med turen var å avtale møter med representanter for aviser i Los Angeles som er gode på karrierestoff, livsstils- og forbrukerjournalistikk. Tanken var å få avtaler med LA Times som har sitt kontor i byen, samt Huffington Post og Business Insider (her med journalister som jeg vet har sin hovedbase i Los Angeles). Jeg ønsket å forstå hva redaksjonene vektlegger innenfor karriere- og forbrukerjournalistikk og hvordan de bruker dette som et verktøy i jakten på nye abonnenter. Jeg ønsket også å besøke University of California (UCLA) for å få et innblikk i hvordan det amerikanske utdanningsmiljøet er ettersom jeg selv har karriere som hovedfelt.

Hva gjør dette relevant for deg?

Det er nyttig å utveksle erfaringer og hente inspirasjon på feltet for å kunne fortsette å levere godt og variert karriere- og forbrukerstoff til leserne hos VG+/Helg.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg synes det var inspirerende å treffe mennesker som jobber med samme fagfelt som meg, og det var fint å utveksle erfaringer på hva slags stoff som fungerer og ikke. Særlig interessant var det å møte LA Times - for blant annet å høre hvilket stoff som trekker flest abonnenter til dem.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Dersom du skal treffe andre redaksjoner og/eller journalister - start tidlig med å opprette kontakt med dem. Mange bruker lang tid på å svare. Du trenger ikke nødvendigvis møte en leder, det kan være minst like nyttig å møte en journalist som jobber med det samme som deg.