Logg inn

Ukrainsk på 3 måneder

Kurssertifikat
Kurssertifikat
  • Kurssertifikat

Beskriv prosjektet ditt.

I februar 2023 startet jeg intensiv kursperiode for å beherske ukrainsk. Siden jeg fra før er flytende i russisk, og de to språkene har en lingvistisk kongruens på rundt 65%, ble prosessen noe lettere for meg enn for personer uten denne bakgrunnen. Kurset var likevel krevende i den forstand at russisken min er såpass god at russiske ord ofte kom ut i stedet for ukrainske i samtaletreningen. Nøkkelen til automatisering av språk er utenatlæring, noe jeg i tillegg til ukentlig undervisning med en språklærer brukte cirka 5 timer i uka på. Det gikk blant annet på læring av dikt av nasjonalpoeten Taras Sjevtsjenko, dialoger relatert til dagligtale og bøyningsformer av verk og substantiver. Jeg hadde i tillegg "hjemmelekser" som besto av å lese ukrainske nyhetsartikler og forsøke å oversette disse. Kurset strakk seg over en periode på 3 måneder og ble avsluttet i begynnelsen av mai. Jeg hadde da kommet opp på et nivå som læreanstalten karakteriserte som "avansert".

Hva gjør dette relevant for deg?

Russlands angrepskrig har bidratt til en revitalisering av ukrainsk språk og kultur. Jeg har dekket krigen der siden 2014, og ofte påtruffet ukrainere som prinsipielt ikke ønsker å snakke russisk, selv om de kan det. Nå kan jeg i tillegg til å forstå og snakke dagligdags ukrainsk også lese hva ukrainske medier skriver på sitt eget språk. Dette er selvsagt tidsbesparende og praktisk på alle måter, både når det gjelder deskarbeid på Utenriksdesken i TV2, så vel som under oppdrag i felten. Jeg vender i løpet av sommeren tilbake fra min utstasjonering i USA, og forventer da å gjenoppta min virksomhet i Ukraina for fullt.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Kurset var godt på den måten at jeg hadde en privatlærer som la opp undervisningen i tråd med mitt nivå. Hun valgte å kjøre mye på samtaletrening og oppbygging av vokabularet mitt, noe som raskt ga gode resultater. Det eneste minuset var at jeg som korrespondent i USA har såpass krevende arbeidshverdager at jeg synes selv jeg ikke fikk brukt nok tid på kurset. I en ideell verden ville jeg ønsket å doble antall undervisningstimer i uka for å komme opp på et enda høyere nivå.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Ikke tro at det å lære språk er noe lettvint prosjekt. Her trengs mye tid og fordypning. Og utenatlæring. Og selvdisiplin til å fortsette å praktisere språket etter endt kurs for å hindre at glemselsprosessen begynner.

Studiested: https://www.languagetrainers.com