Logg inn

Forfatterstudiet i Bø

Klassekamerater på vei til opplesning.
Klassekamerater på vei til opplesning.
  • Klassekamerater på vei til opplesning.
  • Skrivebord på Prestegården.
  • Veien til universitetet i Bø om vinteren.
  • Bø Prestegard, der jeg bodde.
  • Biblioteket på universitetet.
  • Meg i Bø.

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg har gjennomført Forfatterstudiet i Bø ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det dreier seg om et årsstudium i kreativ skriving, der en klasse på ti til femten studenter sitter sammen og jobber med tekst. Opptaket gjøres ut i fra innsendte sider, og folk som skriver på norsk, svensk og dansk kan søke. I vårt kull var vi tretten totalt, fire med dansk som morsmål og resten bokmål- eller nynorskbrukere. Studiet var delt opp i to løp, skriveverksted og litteraturteori. Førstnevnte var et praktisk fag der vi fikk oppgaver, skrev selv og leste hverandres tekster. En stor del av studiet besto av opplesnings- og tilbakemeldingsrunder, der vi fikk og ga kritikk på tekst. Sistnevnte var et mer tradisjonelt seminar, der vi lærte litteraturteori og diskuterte forskjellige måter å lese på. I tillegg til disse to løpene, hadde studiet bolker delt inn etter sjanger, som prosa, dramatikk, poesi, barne- og ungdomslitteratur, og så videre. Undervisningen foregikk på fulltid, med undervisning hver ukedag fra 10:30 til 15:00, med onsdag som skrivedag. I tillegg hadde vi skriveuker med større oppgaver innimellom. Studiet løp fra slutten av august til slutten av april. Ettersom undervisningen var såpass omfattende, måtte jeg flytte til Bø i Midt-Telemark for å kunne delta. Jeg leide et rom i Bø Prestegard sammen med tre andre på studiet. Å bo der ga en egen ro, og gjorde det enklere å konsentrere seg om undervisningen. I tillegg var det et skikkelig pusterom i en ellers hektisk frilanstilværelse.

Hva gjør dette relevant for deg?

Forfatterstudiet er en skriveskole der hovedvekten ligger på skjønnlitteratur, altså ikke journalistikk eller sakprosa. Samtidig handler det om å styrke skrivingen sin, og svært mange av verktøyene som er nyttige i skjønnlitteratur, er det også i ikke-fiksjon. For meg har det vært veldig relevant å bli dyktigere på å redigere mine og andres tekster, se enklere hva som fungerer og ikke, samt få et mer bevisst forhold til egen skriving. Vi har fordypet oss i fortellerteknikk ved å se på oppbygning og dramaturgi, detaljbruk, struktur, rytme og flyt, direkte og indirekte dialog, etablering av perspektiv og tidsmarkører. Vi har eksperimentert i sjangere vi vanligvis ikke skriver i, og øvd oss på å unngå forslitte fraser og vendinger. I tillegg har vi fått mye tid til å lese, og mye frihet til å velge litteratur selv. Lærdommene vil jeg ta med meg inn i journalistisk skriving fremover, det er jeg helt sikker på.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg trivdes godt gjennom løpet. Under opplegget hadde vi dyktige lærere som stadig ga oss nye innspill og tilbakemeldinger. Studiet er intensivt, og krever tilstedeværelse. I begynnelsen hadde jeg tenkt å frilanse en del ved siden av, men skjønte fort at det kom til å bli vanskelig. Man må altså ha muligheten til å ha studiet som hovedaktivitet de åtte månedene det varer. For meg var det absolutt verdt det. Også særlig fordi de andre på studiet var veldig trivelige folk som det var stas å være sammen med og lære av. Studiet er imidlertid veldig avhengig av dem man går med, ettersom lærere skiftes ut fra bolk til bolk. Vi hadde et tett og sosialt miljø, som også gjorde det lettere å flytte alene til en nytt sted.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Sett av tida, og vær til stede så mye du kan. Og heng på Bull Inn.

Studiested: https://www.usn.no/studier/forfatterstudium/