Logg inn

Statsvitenskap for nybegynnere

Et utvalg pensumbøker.
Et utvalg pensumbøker.
  • Et utvalg pensumbøker.
  • Trond Lepperød er til daglig journalist på nyhetsdesken i Nettavisen.

Beskriv prosjektet ditt.

– Hadde dere kommet hit for 10 år siden, hadde dette faget sett helt annerledes ut. Det var ordene emneleder Håvard Strand møtte oss med på første forelesning i metodefaget i statsvitenskap på Universitetet i Oslo våren 2023. «Politisk analyse 2. Forskningsdesign og kvantitativ metode» skulle snart lede oss til åpenbaringer om årsaksforklaringer på en vei brolagt med nøye uttenkt forskningsdesign og regresjonsanalyse. Det som i dag omtales som arbeidshesten innen samfunnsvitenskapene er lineær regresjon (OLS) og ikke minst multivariat regresjonsanalyse. Du beregner forholdet mellom en avhengig variabel (Y) og flere uavhengige (X) i håp om å se hva som faktisk påvirker og hva som bare tilsynelatende er et årsaksforhold. Økonomifaget var først ute, nå er denne statistiske analysemetoden overalt, for eksempel i Strands egen forskning på våpenhvile-trender i mellomstatlige konflikter. Ved hjelp av STUP-støtte og ett års permisjon fra min arbeidsgiver, Mediehuset Nettavisen, gikk jeg høsten 2022 løs på årsenhet statsvitenskap ved SV-fakultetet. Jeg innledet med STV1010 (Forskningsdesign 1 og kvalitative metoder, STV1200 (Internasjonal politikk) og STV1100 (Politisk teori). I vårsemesteret tok jeg nevnte STV1020 (Politisk analyse 2 – forskningsdesign og kvantitativ metode) og STV1300 (Komparativ politikk). En innføring i programmeringsspråket R (statistikk og visualisering) inngikk også. Et valgfritt emne, STV1501 (EU som politisk system) gjenstår.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som nyhetsjournalister kan vi lene oss tungt på statsvitere. Jeg tror ikke bare det er nyttig, men nødvendig å forstå hvordan de forsker og kommer fram til sine konklusjoner. Vi er begge interessert i stater og internasjonale organisasjoner, politiske institusjoner, valg og velgere, krig og fred, demokratier og diktaturer. I begge leirer forsøker vi å beskrive virkeligheten, skille sant fra usant, forstå tall og trender og aller helst si noe om årsak og virkning. Er verden inne i en bølge der autoritære regimer vinner terreng og demokratier taper? Hvorfor og hvordan skjer overgangen fra autokrati til demokrati og omvendt? Hvorfor går stater til krig?

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

I en tid hvor antallet mastergrader øker og bestanden av autodidakte og halvstuderte journalister minker, er en årsenhet i statsvitenskap kanskje ikke mye å skrive hjem om. For meg var det svært matnyttig. Året ga meg overblikk over faget og bedre forståelse av samfunnsvitenskapelig metode.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Det er et sant privilegium å få studere på heltid, følge forelesninger og seminarer på campus i selskap med unge, skarpe og fremadstormende medstudenter. Rådet er å bruke disse ressursene og fellesskapet for alt det er verdt underveis i studiene.

Studiested: https://www.sv.uio.no/