Logg inn

Medieinnovasjon og inspirasjon

Mottakelse på Royal Museum of fine arts Antwerp.
Mottakelse på Royal Museum of fine arts Antwerp.
  • Mottakelse på Royal Museum of fine arts Antwerp.
  • 270 deltakere fra hele Europa var samlet i tre dager.
  • Ulrik Haagerup fra Constructive institute holdt et  inspirerende foredrag om konstruktiv journalistikk.

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg deltok på konferansen "Media Innovation Week" i regi av INMA (International news media association). Konferansen foregikk i Antwerpen og noen av hovedtemaene var bruk av AI i redaksjoner/mediehus og hvordan vi kan nå yngre lesere.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som leder for Enhet for redaksjonell utvikling jobber jeg for å bistå de over 60 mediehusene i Polaris Media med å jobbe innsiktsdrevet. Det krever at jeg og teamet holder oss oppdatert på hva som beveger seg i bransjen for å gjøre en best mulig jobb for dem. Jeg tar med meg mange ideer til vårt videre arbeid, både for små og store mediehus, men også på et overordnet utviklingsnivå.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Programmet på konferansen var variert, men med noen tydelige hovedtema. Disse var veldig relevante for arbeidet mitt. Likevel er det stort spenn i hvor relevante alle innleggene var. Noen var irrelevante for norske mediehus fordi vi har kommet ganske langt i digitaliseringsprosessen, andre var mest knyttet til kommersielle og forretningsmessige områder i stedet for redaksjonelle. Et stort pluss handler om nettverksbyggingen i pausene og gjennom det sosiale programmet.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Å være forberedt på variasjon i programmet, men likevel tenke at det kan være noe nyttig å ta med seg fra de aller fleste innleggene. Det er også stor verdi i å snakke med dem som holder relevante innlegg for deg i etterkant.

Studiested: https://www.inma.org/modules/event/2023MediaInnovationWeek/agenda.html