Logg inn

Masterfag i avansert research

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg tok et ti poengs fag på masternivå ved Universitetet i Bergen. Faget het "Avansert research" og handlet om ulike metoder journalister kan bruke i undersøkende arbeid. Økonomisk kriminalitet var særlig i fokus gjennom semesteret. Undervisningen strakte seg over tre samlinger på to dager hver i løpet av vinteren og våren. I tillegg til å gjennomføre gruppeoppgaver underveis i løpet av studiedagene, leverte jeg en eksamensbesvarelse i mai med selvvalgt problemstilling knyttet til faget.

Hva gjør dette relevant for deg?

De undersøkende metodene har allerede vært relevante i min arbeidshverdag som journalist i Bergens Tidende, i flere forskjellige saker, og jeg er sikker på at jeg vil dra nytte av det jeg har lært fremover også.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Et stort pluss er de dyktige gjesteforeleserne som var innom oss, som er blant de fremste på sitt felt. Selv om det å fordype seg i hvordan man kan undersøke økonomisk kriminalitet har vært veldig interessant, er det kanskje også et minus at faget var så peilet inn på dette, da mange journalister står overfor problemstillinger i undersøkelser på helt andre felt.

Studiested: https://sujo.w.uib.no/avansert-research/