Logg inn

Proff start på nytt fotoprosjekt

Sund FHS Gymsal &scene
Sund FHS Gymsal &scene
  • Sund FHS Gymsal &scene
  • Sund FHS Sløydrom
  • Sund FHS Lærere
  • Sund FHS Minnebord
  • Sund FHS Oppslag
  • Sund FHS Flygel
  • Sund FHS Elev
  • Sund FHS With love
  • Sund FHS Vaktmester
  • Sund FHS Høstferie

Beskriv prosjektet ditt.

Målet med prosjektet var å komme i gang med et nytt fotoprosjekt på en profesjonell måte. Jeg har gjennom de siste fem årene kontinuerlig arbeidet med å utvikle meg fotofaglig, parallelt med at jeg har arbeidet med fotoprosjekter. I 2022 ga jeg ut fotoboken "Funkis & formalin", om farmasibygningen på Blindern. Tematikk for mitt neste fotoprosjektet vil også være innen rammen av helse/samfunn. Utfordringen er å nullstille tankesettet, både teknisk, intellektuelt og kreativt før jeg skal i gang med nytt prosjekt – både tankesett og blikk henger igjen fra forrige prosjekt, og det er lett å havne i samme "språk" som før, selv om det er en annen historie som skal fortelles. Jeg hadde nå behov for utfyllende opplæring innen arbeid med dokumentariske fotoprosjekter, og fikk stipend fra STUP til å gjennomføre NORDphotographys workshop "The story" med fotojournalist Andrea Gjestvang (oktober 2022) og Morten Krogvolds workshop om kvalitet på egne prosjekter/trinn 3 på Vågå (oktober 2023). Jeg ville bruke dette prosjektet til å få en profesjonell start og et frisk blikk på mitt neste fotoprosjekt, slik at jeg i størst mulig grad finner en god foto-retning å jobbe i videre.

Hva gjør dette relevant for deg?

Workshopene var svært ulike, og relevante på hver sitt vis. Andrea Gjestvang er en erfaren fotojournalist, og vi jobbet konkret med en fotojournalistisk opgave under workshopen, som for min del var Sund Folkehøgskole. Kombinasjonen institusjon, bygning, mennesker og selve stedet er direkte relevant inn i mitt neste fotoprosjekt. Teori og personlig oppfølging var konkret og direkte matnyttig. Jeg fikk også diskutert mitt planlagte fotoprosjekt med direkte med Gjestvang. Under Morten Krogvolds workshop arbeidet vi også med en oppgave under workshopen. Oppgaven var individuell, tildelt på bakgrunn av den enkeltes interessefelt. For min del handlet det om arkitektur/rom/lys, som er noe jeg har direkte nytte av i mitt planlagte nye fotoprosjekt innenfor farmasi/helse. I tillegg setter Krogvold fotograferingen i et større perspektiv, der kunsthistorie, personlig historie, temperament, eget uttrykk og disiplin har en stor plass.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Det er alltid krevende å sette av en ukes tid til fotoworkshop. Ingen av workshopene var lagt opp slik at det var mulig å gjøre noe annet enn akkurat dette de aktuelle dagene. Men fordelen er full fokus og god skaperkraft! Det er veldig fint å kunne reise bort fysisk for å konsentrere seg om dette. Begge workshopene var svært profesjonelt gjennomført.