Logg inn

Språkurs i fransk ved Alliance Francaise i Paris

Beskriv prosjektet ditt.

I løpet av mai 2014 tilbrakte jeg tre uker (5 -24/5) i Paris som elev ved Alliance Francaise. Hensikten var å styrke mine språkkunnskaper i fransk og bedre min evne til å nyttiggjøre meg franske medier, først og fremst radio som jeg også kan lytte til her i Oslo. Kurset var et intensiv-kurs som tok utgangspunkt i det vi kan kalle begynnerferdigheter og som beveget seg forholdsvis raskt fremover i pensum. Vi var en klasse på 14 med elever fra hele verden; Japan, USA, Afghanistan, Tyrkia, Israel, Taiwan, Canada, Filippinene og England – jeg var den eneste fra Norden. Et spennende og mangfoldig selskap der de fleste var mellom 20 – 30 år, unge mennesker som av ymse grunner ville lære mer fransk – noen for å studere videre ved franske institusjoner. Undervisningen foregikk mellom klokken 9(presis!) og 13:15 hver dag, avbrutt av en kort lunsjpause på 15 minutter(!) ved halv tolv-tiden. Forholdsvis intenst, med andre ord. En meget engasjert og dyktig lærer som evnet å se hver elev, og som stilte tydelige og ambisiøse krav til oss. Jeg måtte benytte om lag halvannen time til lekser hver kveld for å holde tritt med progresjonen. Ettermiddager og helger benyttet jeg til å gjøre meg bedre kjent i Paris; jeg bodde i 4’de arrondissement, i Marais. Det er sentralt og et fint utgangspunkt om man går til fots, sykler og/eller benytter offentlig kommunikasjon.

Hva gjør dette relevant for deg?

Frankrike er en stor og sentral kulturnasjon i Europa; de politiske og kulturelle debattene i landet og landets posisjon i EU interesserer meg. Som redaksjonssjef i NRKs kulturavdeling er jeg opptatt av at vi i våre programmer og i vår journalistikk også skal vende blikket mot Europa, EU og Frankrike. Da er kunnskap om land, språk og folk en betingelse. Dessverre sluttet Radio France International å sende i det norske FM-nettet fra 1.juli i år, men kanalen er tilgjengelig via internett ( www.rfi.fr ) og smarttelefon der kanalen tilbyr en egen app.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg er veldig takknemlig for at STUP gav meg anledning til å gjennomføre dette! Det har vært både inspirerende og stimulerende! Et virkelig løft i mine franskkunnskaper som jeg bygger videre språkstudier på her hjemme. Tilbudet ved Alliance Francaise er profesjonelt og av en høy kvalitet. De tar sitt oppdrag alvorlig og er ikke redde for å stille tydelige krav til elvene. Jeg likte det. Som nevnt var progresjonen og fremdriften i undervisningen rask og krevende. Det ble utfordrende etter hvert fordi jeg måtte søke støtte i ordboken mens undervisningen foregikk.. Ingen god kombinasjon fordi man da mister oppmerksomhet mot tavleundervisningen. En av mine medelever, en lege fra Afghanistan, valgte å hoppe av intensivklassen og gikk over til en gruppe der man benyttet noe mer tid på øvelsene i læreboken. I ettertid kan jeg se at jeg muligens burde fulgt ham, men jeg valgte å bli i min klasse fordi jeg kun hadde disse tre ukene til disposisjon. Da ble det avgjørende for meg å få så mye som mulig ut av oppholdet, samt bygge en god mur for mine videre studier i det franske.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Det er mitt inntrykk at man kan stole på Alliance Francaise. Ambisjoner preget undervisningen – og elevene. Vær klar over at dette ikke er et internatopphold der du tilbringer tid med gruppen din etter undervisningen. I min klasse bodde alle for seg selv spredt ut over hele Paris. Det er fordeler knyttet til det fordi man på den måten lettere oppsøker miljøer der man må snakke fransk; i butikkene, på kafeene, restaurantene, nabolaget etc.