Logg inn

Verdens største internasjonale journalist-samling

Beskriv prosjektet ditt.

Årets GIJC samlet 2138 journalister fra 132 land. Etter konferansen holdt vi en presentasjon for våre kolleger i Adresseavisen. Vedlagt, se nederst under "Legg ved bilder".

Hva gjør dette relevant for deg?

Vi skriver mye om klima og miljø, som var et av temaene som mange presenterte prosjekt om.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Meget nyttig, både med tanke på journalistisk oppdatering og nettverk over landegrensene.