Logg inn

Klimaforandringer og vintersport

Beskriv prosjektet ditt.

Vintersporten holder på å dø. Klimaforandringene gjør det vanskeligere for arrangører av skirenn å planlegge for naturlig snø. TV-bildene fra forrige vinter viste problemet tydelig. Svært mange renn ble arrangert på kunstsnø, mange steder i Europa var det grønt rundt løypen. Flere renn ble også avlyst. Problemet kommer bare til å vokse. Ifølge en studie gjort av forskere på Waterloo University i Canada, vil svært mange tidligere arrangører av vinter-OL, være ute av stand til å kunne arrangere lekene innen 2080. Klimaforandringene kommer til å påvirke fremtidens idrett, særlig vinteridrett. Derfor føler jeg at det er min plikt, som sportsjournalist i TV 2, å sette meg inn problemstillingene idretten står overfor. Jeg hadde lyst til å lære mer om hvordan klimaforandringene vil påvirke vinteridretten, og jeg ville gjøre det av dem som kjenner tematikken best. Derfor dro jeg til Canada for å besøke klimaforskere ved University of Waterloo og det gamle OL-anlegget i Whistler, utenfor Vancouver. På University of Waterloo tok forskerne godt imot en lærevillig journalist, og satt av tid til å sette meg inn i den nyeste forskningen og diskutere funnene med meg. Det var veldig interessant å høre perspektivene fra dem som kjenner problemstillingen aller best. Det ga meg både ny kunnskap og inspirasjon til fremtidige journalistiske arbeider. Også hos Vail Resort i Whistler var de villig til å ta imot besøk i en travel tid, rett før sesongstart. De viste meg hvordan de forbereder seg på fremtidige vintre uten snø, blant annet ved å legge til rette for andre type aktiviteter enn ski, og jeg fikk snakke med både driftsleder og en ivrig pensjonist om hvordan utfordringene ved å drive skianlegg bare blir større og større. Isbreen, som var viktig for de første skitrekkene deres, er nå nesten smeltet bort. Nå belager de seg i stor grad på kunstsnø. Dessverre var været for dårlig til at vi kunne ta gondolbanen opp til isbreen. Hele anlegget var stengt ned. I tillegg til dette kom jeg i kontakt med mennesker i skimiljøet, som gjennom sitt engasjement i ideelle organisasjoner kjemper for å bevare vinterne i Canada. Samtalene med dem ga også et interessant perspektiv på problematikken.

Hva gjør dette relevant for deg?

Klimaforandringene preger allerede mye av journalistikken vår, og det kommer neppe til å bli mindre aktuelt i årene som kommer. Sportsjournalistikken er ikke noe unntak. Når man skal skrive om så omfattende og komplekst, synes jeg det er viktig å ha god kunnskap i bunn. Det gjør også at journalistikken blir bedre. Derfor var det veldig givende å få muligheten til å reise bort og fokusere på læring - uten andre tidstyver rundt meg.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Å dra langt bort uten å være påmeldt et spesifikt kurs, har både sine fordeler og ulemper. Ulempene er at det krever mye planlegging i forkant, at avtaler kan ryke rett før avreise og at man er avhengig av velvilje fra dem man ønsker å møte for å få det til. Etter lange mailkorrespondanser frem og tilbake, fikk jeg til slutt satt sammen et opplegg jeg var fornøyd med. Og det er jo fordelen: At man står fritt til å lære om det man synes er interessant, fra dem man synes er interessante å lære av. Et skreddersydd opplegg gjør at man får tilbake nøyaktig det man planlegger på forhånd. Så blir det selvsagt ganske usosialt å være på tur en uke, uten å være en del av en kursgruppe eller lignende. Men det sto jeg greit i.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Finn noen som er interessert i det samme og reis sammen. Jeg skulle gjerne hatt en turkamerat å diskutere med på kveldene, for å bearbeide all informasjonen jeg fikk på dagen.