Logg inn

Kurspakke i undersøkende journalistikk ved The Centre for Investigative Journalism (TCIJ) i London/online.

Beskriv prosjektet ditt.

Innledningsvis vil jeg gjerne si at alle kursene jeg har tatt ved TCIJ har holdt svært høy kvalitet og vært svært nyttige. Samtlige kurs holdes på zoom, men de er veldig godt organisert og alle deltakere gjøres oppmerksom på «zoom-etikette» på forhånd, for eksempel å holde kameraet på, hvordan å delta i diskusjoner og bruk av zooms chattefunksjon. Det gjør at kvaliteten på kursene blir minst like høy som om vi hadde vært fysisk til stede i TCIJs lokaler. De kursene jeg har tatt i denne pakken, har også vært spesifikt rettet mot journalister og er nyttige nettopp av den grunn. For å si det på reklamespråket, er dette kurs av journalister, for journalister. Samtlige kursholder har jobbet eller jobber fortsatt som journalister og det sikrer at innholdet er relevant. Jeg er rett og slett utrolig fornøyd og kan på det varmeste anbefale TCIJs kurs til alle som ønsker å få en solid innføring i ulike sider av den undersøkende journalistikken ved et internasjonalt senter, uten å måtte reise bort og til en konkurransedyktig pris. Detaljer om hvert kurs Under følger noen detaljer om de enkelte kursene jeg har tatt. Financial Investigations Kurset gir en solid innføring i hvordan å granske selskaper og aktører i den finansielle verden, spesielt gjennom bruk av den britiske databasen «Company House», men også med andre, internasjonale ressurser. Det er et kurs der man kort sagt lærer å «follow the money». Deep Dive into Data Journalism (består av to deler: «Finding stories with data» og «Data-driven investigations» I kursets første del får deltakerne en innføring i datajournalistikk og hvordan å bruke datajournalistikk aktivt i ordinære saker. Blant annet lærte vi å analysere gode (og mindre gode) bruk av data, og også å «intervjue datasett» for å få klarhet i hva slags informasjon som kan trekkes ut av datasett. I kursets andre del lærte vi langt mer inngående hvordan selv å analysere datasett ved bruk av Microsoft Excel, først og fremst. Til tross for at mye av kurset gikk ut på å analysere tall, var grunnlinjen i kurset absolutt journalistisk, dvs. at kurslederne var tydelige på at tallanalysen hele tiden ble gjort i journalistisk øyemed. Til sammen gav disse to kursene i seg selv en svært god innføring i en veldig spennende del av gravejournalistikken. Data-investigations with Python Prikken over i-en i denne kurspakken var utvilsomt dette siste kurset, der jeg lærte å bruke programmeringsspråket Python. Når datasett blir veldig store og komplekse, klarer ikke Excel lenger å behandle dem. I slike tilfeller kan man bruke enten Python eller R, to ulike programmeringsspråk. Jeg hadde opprinnelig tenkt å ta R-kurset, men etter konsultasjon med kolleger og bekjente, valgte jeg kurset om Python. Det gjorde jeg først og fremst fordi Python også kan brukes til såkalt «web-scraping», der man henter ut informasjon fra ulike nettsider. Kurset jeg tok denne gangen dreide seg umiddelbart utelukkende om hvordan å bruke Python til å analysere store datasett fra ulike kilder. Det var en intens, men ekstremt interessant uke. Det å lære å skrive kode fra bunnen av, er veldig utfordrende, men kurset var godt lagt opp og vi som deltakere fikk også mulighet til å lage et selvstendig prosjekt og få dette vurdert av kursleder i etterkant av kurset. Jeg har ikke lastet opp bilder fordi kurset ble tatt på zoom og det derfor ikke var så mye å ta bilder av!

Hva gjør dette relevant for deg?

Generelt sett føler jeg at jeg med denne kurspakken fikk en grundig innføring i ulike deler av den undersøkende journalistikken. Spesielt som frilansjournalist tror jeg disse kursene er ekstremt verdifulle, da man tilegner seg det som må regnes som en spisskompetanse.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Se over. Min vurdering er utvilsomt ekstremt positiv. Til tross for at kursledere til tider trakk på britiske kilder, er kurset absolutt relevant for ikke-britiske journalister.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Jeg anbefaler TCIJ-kurs på det varmeste, men de er krevende, så til tross for at det er på zoom og bare noen timer om dagen, må man sette av nok tid til å jobbe med stoffet.

Studiested: https://tcij.org/scheduled-training/