Logg inn

Studier i verdibasert ledelse

VID, Oslo. Foto: Kari Fure
VID, Oslo. Foto: Kari Fure
  • VID, Oslo. Foto: Kari Fure
  • Kari Fure. Foto: Odd Mehus, Dagen

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg tipper at mange ledere med personalansvar har følt at medarbeidersamtalene noen ganger går seg fast i et spor. Etter en høst på master i verdibasert ledelse, har jeg fått redskaper som jeg tror vil løfte medarbeidersamtalene fremover. Til våren er det 14 år siden sjefredaktøren i Dagen kom inn på kontoret mitt og spurte om jeg ville bli redaktør og ha personalansvar. De første årene var læringskurven bratt, men jeg fikk god hjelp av andre i ledelsen og tok flere kortere kurs. Likevel har jeg kjent et økende behov for (og også interesse for) å få mer kompetanse innen ledelse og personalbehandling. Med støtte fra STUP (langt løp) har jeg denne høsten hatt studiepermisjon for å ta første semester på master i verdibasert ledelse på VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Jeg har tatt følgende emner, som alle avsluttes med hjemmeeksamen: Verdibevisst ledelse og organisering (15 studiepoeng) Relasjonell ledelse og coaching (10 studiepoeng) Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis (5 studiepoeng). Emnet verdibevisst ledelse og organisering handler, som navnet antyder, om organisasjons- og ledelsesteorier. Studieplanen forklarer hensikten slik: «Emnets målsetting er at studentene får kjennskap til sammenhengen mellom ledelsesteorier og deres implisitte organisasjons- og verdisyn og at ledelsespraksis innebærer et etisk aspekt». Blant de viktigste bøkene på dette emnet var «Verdibevisst ledelse» av Einar Aadland og Harald Askeland og «Hvordan organisasjoner fungerer» av Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik. Relasjonell ledelse og coaching var mer praktisk rettet. Her var hovedbøkene Jan Spurkelands klassiker «Relasjonsledelse» og «Løsningsfokusert coaching» av Gry Espedal, Trond Andersen og Tove Svendsen.
Spurkelands bok er en tankevekkende påminnelse om hvor viktig det er for ledere å investere i relasjonene til sine ansatte, mens den løsningsfokuserte tilnærmingen på coaching og andre typer samtaler tar utgangspunkt i ting som allerede fungerer og utforsker ønsket fremtid – og hvordan en kan komme seg dit. Livssyn, verdier og relasjoner… blir omtalt som et profilemne for alle masterstudiene på VID. Blant temaene her er verdier og verdibevissthet, livssyn, kultur og mangfold, kritisk refleksjon, maktperspektiver og trosbaserte tradisjoner.

Hva gjør dette relevant for deg?

Studiet innebar fire uker obligatorisk undervisning i Oslo. Det var også innlevering av arbeidskrav underveis og et betydelig pensum som skulle leses, så planen om å ha en litt rolig høst ble ikke helt som jeg hadde tenkt meg. 
Arbeidskravet i relasjonell ledelse og coaching var å definere sitt personlige ledelsesprosjekt som en skulle utvikle utover høsten. Jeg valgte medarbeidersamtalene som mitt ledelsesprosjekt. En av bøkene på pensum, «Ros» av Gry Espedal, beskriver hvordan en kan gjennomføre løsningsorienterte medarbeidersamtaler. I løpet av høsten fikk jeg testet ut dette i praksis, og det fungerte over all forventning. Jeg føler jeg har fått et verktøy som kan gi medarbeidersamtalene et nytt løft fremover. Det er nok dette jeg har hatt størst konkret nytte av. Men jeg har også fått en innsikt i ledelse som fag, som jeg gjerne skulle hatt tidligere.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

I tillegg til det som alt er nevnt, kan jeg tilføye at undervisningen holdt et høyt nivå og at foreleserne var flinke til å engasjere studentene i samtaler underveis, både i plenum og i grupper. På den måten ble vi godt kjent på kort tid og fikk knyttet nye kontakter. Foreleserne var også lett tilgjengelige og virket oppriktig opptatt at å få alle igjennom studiet.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Til ledere som tenker at det hadde vært fint med mer kompetanse på ledelse, vil jeg si at dette ikke er noe å vente med. Sett i gang. Selv skulle jeg gjort dette for lenge siden. De fleste studentene var voksne og studerte på deltid ved siden av full jobb. Det har jeg selv også tenkt å gjøre til våren, for der er flere emner på denne masteren som jeg tenker kunne vært nyttig.

Studiested: https://www.vid.no/studier/verdibasert-ledelse-master/