Logg inn

Rapport etter masteremne ved SUJO høsten 2023

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg fikk innvilget STUP-midler for å ta et masteremne (10 poeng) ved Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen i høst. Emnet heter "Fra idé til publisering i et graveprosjekt". Emnet besto av tre samlinger i Bergen fordelt over to dager, altså til sammen seks dager. For å bestå emnet, måtte vi levere en oppgave på 15 sider med selvvalgt problemstilling basert på kunnskap fra kurset, litteraturen og egen erfaring innen gravejournalistikk.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg jobber som reporter i TV 2 og har manglet kunnskap om hvordan man går i gang med graveprosjekter og hvordan fullføre dem. Emnet passet midt i blinken for meg. Emnet har gitt meg innsikt i hvordan jeg nettopp gjør dette. Dette er kunnskap jeg har tatt med meg videre i TV 2, slik at også andre kan dra nytte av det jeg har lært.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg synes emnet var svært nyttig. Det var veldig konkret og kan minne om en slags oppskrift på hvordan man går i gang med graveprosjekter, hvordan man jobber underveis og i etterkant av publisering av et prosjekt. En rekke gruppeoppgaver og gruppesamtaler med bransjekolleger setter også i gang ideene og metodene til prosjekter videre. Det var også en rekke interessante forelesere. Et av minusene sett fra min bakgrunn er at jeg skulle ønske man la større vekt på "hurtiggraving", også med tanke på at vi er i en tid hvor redaksjoner kanskje nedprioriterer store og krevende prosjekter. Jeg opplever at emnet i større grad lærte oss hvordan man skal stå i langvarige prosjekter. Men her er det nok også litt opp til en selv i etterkant å bruke den samme kunnskapen, bare i en kortere tidshorisont. Et annet minus er selvsagt at det koster skjorta, både avgift til UiB og reisekostnader, men jeg er takknemlig for at STUP ga meg stipend og at jeg har en arbeidsgiver som dekker det resterende beløpet.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Gjør det! Selv om man ikke har jobbet med graveprosjekter tidligere, mener jeg emnet også bidrar til at man har lyst til å begynne med det - om ikke på fulltid, men i hvert fall nå og da i en hektisk hverdag som nyhetsjournalist. Jeg vil også tipse om å søke om flere emner samtidig når man først søker STUP-midler. Dette er noe jeg angrer på at jeg ikke gjorde, ettersom dette har gitt meg blod på tann. Jeg vil også råde til dialog med arbeidsgiver om det resterende beløpet som STUP ikke dekker.

Studiested: https://sujo.w.uib.no/masteremne-fra-ide-til-publisering/