Logg inn

Privatundervisning i video

Beskriv prosjektet ditt.

I perioden 2021 – 2023 har jeg hatt privat videoundervisning med Jon Terje Hellgren Hansen. Under oppfølgning har jeg jobbet med konkrete filmer fra ideutvikling, via filming i felt og til redigering. Jeg har jobbet med noen upubliserte filmer der jeg har fått øve meg, og jeg laget min aller første oppdragsfilm for kunsthåndverkernes nettmagasin The Vessel: https://vessel-magazine.no/issues/1/archives/fibreopticweaving?fbclid=IwAR3aExoeYXOWtHmLDzGCu4z3arb8MTRHl5IswZ6iF_C1SecJz_AvCi0O93U Dette var kanskje det aller mest lærerike, ettersom jeg måtte tilpasse filmen etter en oppdragsgivers ønsker og behov, gjennom mange omklipp. At jeg hadde en mentor bak meg, gjorde at de turde å gi meg oppdraget selv om jeg ikke hadde tidligere oppdrag å vise til. Jon Terje Hellgren Hansen er en erfaren videoprodusent og kursholder. Han er også en tidligere fotojournalist og vet hva som er relevant for meg. All undervisningen ble gjennomført digitalt, noe som fungerte fint, ikke minst fordi vi kunne time undervisningen utfra hva jeg jobbet med, isteden for å vente til vi møttes.

Hva gjør dette relevant for deg?

Dette ga meg et nytt verktøy som er helt nødvendig for meg i arbeidshverdagen som frilansfotograf.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg synes privatundervisning som metode var en fantastisk måte å lære på. Det viktigste for meg har vært å få grunnkunnskap og selvtillit nok til at jeg nå tør å ta på meg filmjobber. Jeg har tidligere vært på et par videokurs på IJ, men tror slike kurs er mer nyttige for fast ansatte som har større rom for å prøve og feile når de kommer hjem fra kurs. Som frilanser må man levere profesjonelt fra dag én.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Peis på!

Studiested: https://www.oslofilmkompani.no/