Logg inn

Kurs i ”After Effect” og ”Premiere Pro” (videregående kurs)i London

  • Clapham South

Beskriv prosjektet ditt.

Hensikten var å lære programvaren ”After Effects” for å lage effekter i form av animasjon og gode grafiske løsninger i prosjektene jeg jobber med. Programvaren ”Premiere Pro – videregående” ønsket jeg å fordype meg i for bedre å kunne bruke det i forbindelse med ”After Effects”.

Studiestedet ACADEMY CLASS ble valgt for dette. Dette kursstedet er et godkjent kursted for Adobe, Apple og andre programvarer I UK. Studiestedet baserer seg på å innhente lærere som til daglig jobber med programvarene i det kommersielle markedet, men som også underviser. Dette gjør dem godt kvalifisert for oppgaven.

Studiegruppen bestod av 10 studenter, nivået var høyt og undervisningen var intensiv fra kl. 09.00 – 17.00.

Innhold i After Effect kurset: Jeg ble kjent med After Effects brukergrensesnitt og tilegnet meg å lage animasjoner, jobbe med lag, legge til effekter, jobbe med mask & mattes, bruke farger på en god måte og eksportere filer.

Det følgende er en mer detaljert oversikt over temaer som ble gjennomgått (på Engelsk): Basic Animation• transform properties of layers • keyframing Intermediate Animation • in depth keyframe manipulation & interpolation• graph Editor • motion Sketch/Smoother• auto-Orient/Motion Blur • roving Keyframes• anchor Point/Pan Behind Tool Layer Control • trim-move-stack-split• slip Tool • sequence Layers• solo Switches • looping Footage• image Sequences • Frame Rate vs. Time Stretch• Blending Modes • effects & Solids with Blending Modes• effects & Presets Panel Transparency• Masks • Shape• Feather • Expansion• Masking with the Pen Tool Type and Titles• simple Rules of Titling • basic Text Nesting precomps• editing precomps • locking panels Render Order • how After Effects put it all together exporting files • Render Queue• Export As/Same Frame As/Pre-render Innhold i ”Premiere Pro videregående” Følgende temaer ble gjennomgått: • Integration with Photoshop and After Effects• Colour Correction• Advanced Effects• Compositing• Keying• Advanced Audio• Multicam Projects• Adobe Media Encoder• Encore• Dynamic Link

Hva gjør dette relevant for deg?

NRK har behov for medarbeidere med kunnskap om grafiske løsninger i en klippeprosess. Jeg har ved flere anledninger ønsket å bruke After Effects men valgt det bort da jeg ikke har kunnet tilegne meg kunnskap om verktøyet. Med dette kurset kan jeg bidra med å løfte mitt eget arbeid til et høyere nivå.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg valgte dette kursstedet fordi Academy Class har autoriserte fagpersonell på Adobe og Apple. De har et faglig høyt nivå på lærerne og et profesjonelt personale som er effektive til å svare på spørsmål jeg hadde i forbindelse med kursene og annet. Jeg var spesielt fornøyd med kurslederen After Effects Andrei Goea, han var en god pedagog og veldig kunnskapsrik på sitt felt. Vi ble drillet godt i alle temaene vi var innom. Hver kursdeltaker elev hadde tilgang til egen PC/Mac i tillegg til en undervisningsskjerm hvor vi kunne se hva kursleder gjorde. Det var «hands on» etter hvert nye element vi lærte. Pensumet var stort og all tid gikk til praktisering, prøving og feiling. Premiere Pro videregående kurs svarte ikke helt til forventingene. Lærer Nigel Honey hadde en rotete fremføring av pensum. Han avsporet litt for ofte under forelesningen. Det hjalp derfor at jeg hadde en del kunnskap om programmet fra tidligere slik at jeg kunne stille spørsmål som var relevant i forhold til mine arbeidsoppgaver i NRK.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Jeg vil ikke nøle med å anbefale After Effects på Academy class, Premiere Pro videregående er jeg mer usikker på. En av de viktigste tingene å forhøre seg om før man melder seg på denne type kurs er nivået på gruppen man skal delta i. Det var et problem i Premiere Pro videregående kurset. Intensjonen var å lære mer avansert teknikk og integrere After Effects i dette programmet. De andre kursdeltagerne var ikke klippere på heltid og burde vært på nybegynnerkurset. Kursleder fulgte flertallet, derfor ble undervisningen på et lavere nivå enn ønsket. Aftre Effects kurset ble en annen opplevelse, kursdeltagerne hadde et høyt nivå og undervisningen ble deretter. Kurset var meget krevende og det var mye stoff som skulle tilegnes. Imidlertid fulgte kursleder opp hver enkelt deltager og det ble gode, lærerike dialoger. Praktiske tips Det er dyrt å bo i London og kvaliteten på de billigste stedene er ikke bra. Jeg valgte å bo litt i utkanten av sentrum på en B&B i Clapham South. Dette var en veldig hyggelig bydel og et billigere alternativ enn London sentrum. I utkant London opplever man dagliglivet til innbyggerne på en nærere måte fordi det er veldig få turister der og man føler seg integrert. Jeg fikk en god følelse av hvordan det er å bo der. Det er også et hav av fantastiske restauranter i utkantstrøkene som byr på «fucion mat» på høyt nivå. Man får ingen lærebøker eller oppsummerings notater av det man gjennomgår på kurset. Det kan være lurt å kjøpe dette føre kursstart. Det er derfor viktig å komme raskt i gang med å bruke verktøyene i arbeidssituasjonen man er i. Øvelse gjør mester.