Logg inn

Out of area: Norske fortellinger møter afghanske.

Beskriv prosjektet ditt.

I en nedbemanningsomgang i avisen tok jeg imot et tilbud om studieperm i halvannet år med 20 prosents lønn for å ta mastergrad i journalistikk ved Høgskolen i Oslo/Universitetet i Oslo. Stipendet gikk til finansiering av arbeidet med masteroppgaven, som fikk tittelen "Out of area. Norske fortellinger møter afghanske" og som var ferdig høsten 2010. Det var en såkalt praktisk-teoretisk oppgave i to deler. Den ene besto av fem journalistiske essay, blant annet basert på en reise i Afghanistan, om krigen og blant annet med afghanske kilder på den ene siden og norske militære på den andre. Den andre delen var en teoretisk diskusjon om objektivitet som mål i journalistikken, med utgangspunkt i min egen og andres dekning av krigen i Afghanistan.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg jobber som utenriksjournalist. Muligheten til å ta et skritt ut til siden og se på yrket og utfordringene i det, fra en annen vinkel, var enormt givende.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

En hundre prosent nyttig og givende erfaring. Det var stort å kunne bruke tid på å diskutere journalistikk, ikke bare utføre det. Det var stort å få anledning til å fordype seg, ikke bare akademisk, men i mitt tilfelle også journalistisk i og med at masteroppgaven var både praktisk og teoretisk.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Kjør i vei! Særlig var det godt å kunne gå inn i studentrollen på heltid i en periode, slik min permisjon la opp til. Fagmiljøet på HiOA og UiO ga uttrykk for at de likte å ha voksne studenter med arbeidserfaring i mastergruppen fordi det gir variasjon og tyngde til diskusjonene.