Logg inn

The science of Decision making

Beskriv prosjektet ditt.

Tverrfaglig kurs som tar for seg hva ligger bak våre beslutninger. Via psykologi, hjerneforskning, adferdsøkonomi og biologi fikk vi innsikt i hva som påvirker i alle typer beslutningsprosesser. Kurset bestod av en online del og et fire dagers treff på campus Stanford. Ca 30 deltagere fra hele verden deltok, hvorav ca 1/3 fra USA. De fleste i en eller annen ledende posisjon. Online delen bestod av video, audio og skrevne artikler innenfor temaer som hjernens virkemåte, følelser og fordommer, big data og ulike etiske sider ved beslutninger. På campus nøt vi godt av topp akademikere, og en 'løs snipp' noe som bidro til høy deltagelse.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som jobb og ledelse kommentator var stoffet og temaene uendelig relevant helt direkte i mitt daglige virke. Jeg har allerede skrevet 3-4 EndeligMandag-spalter (om jobb og ledelse) basert på forskning og kunnskap fra kurset.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Det var et overveldende rikt, inspirerende kurs av svært høy kvalitet. Det koster en del, men det er det verdt. Et minus er at vi mister tilgang til online materialet etter en stund. Dermed sitter vi ikke tilbake med et pensum å sette i hyllen. Den tverrfaglige profilen kan være både styrke og svakhet: nyskapende men tidvis overflatisk

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Sett av bra med tid til å gå gjennom materialet. World view Stanford arrangerer unike enkeltkurs, så bare surf dem opp på nettet, og se om det er noe for deg på trappene. Deres neste kurs skal handle om klima...