Logg inn

Mirakelet ved Hanelva

Beskriv prosjektet ditt.

Korea har en trøblete historie med krig og konflikter, men i nyere tid har ”Made in Korea” fått enorm gjennomslagskraft med kjente varemerker som Samsung, LG og Hyundai. Målet med prosjektet var å lære mer om hvordan Sør-Korea på få tiår har gått fra å være krigsherjet og lutfattig til verdens 13. største økonomi. Foreign Press Center Korea (FPCK), som er underlagt kulturdepartement i Sør-Korea, inviterte i juni 2014 til seminarer, konferanser og studier. Det ble gitt innføring i landets historie, kultur, økonomi, industrialisering og teknologiske utvikling. Det ble lagt vekt på Sør-Koreas politiske styresett, ikke minst næringspolitiske spørsmål, samt medieutvikling og journalistikk. Jeg fikk unik tilgang til fremtredende politikere og økonomer, samt medie- og kulturpersonligheter. I tillegg tok jeg omfattende språkstudier i koreansk, både med hjelp fra FPCK og med egen privatlærer. Først og fremst var målet å lære om sammensettingen av alfabetet med koreanske språktegn, men mot slutten klarte jeg også å gjøre meg fortstått med enkle setninger. Ettermiddager og kvelder tilbragte jeg med en lokal koreansk familie, eller fikk opplæring i den koreanske kampsporten Taekwondo.

Hva gjør dette relevant for deg?

I min jobb som leder for utenriksredaksjonen i Dagens Næringsliv er det avgjørende med kunnskap om verdensøkonomiens mekanismer, trender og utvikling. Ikke minst årsaker til og bakgrunnen for skiftet i maktbalansen fra vest til øst. Slik sett er Sør-Korea, selve ”Mirakelet ved Hanelva”, relevant som case. Hva gjør asiatiske land annerledes generelt? Hva gjør Sør- Korea annerledes spesielt? Forståelse på et avansert nivå for komplekse økonomiske mekanismer som karakteriserer et moderne samfunn som Sør-Korea.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Det var overveldende mye, god og nyttig informasjon. Alt gikk i et svært høyt tempo. Koreanerne er kjent for å jobbe hardt med lange arbeidsdager. Intet unntak ble gjort for meg med det omfattende opplegget jeg skulle gjennom. På rekordtid lærte jeg masse. Det ble mange inntrykk. Underveis kunne jeg nok tenkt meg flere muligheter til også å kunne sitte ned for å fordøye og reflektere.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Våg å tenke nytt og annerledes ved valg av kursland. Norsk presse savner kompetanse om for eksempel Asia. Ikke minst den økonomiske biten av det. Til tross for at Kina innen få år vil passere USA som verdens største økonomi, samt at land som Sør-Korea bemerker seg blant verdens absolutt raskest voksende.