Logg inn

Fortellingens kraft i møte med moderne medisin

Beskriv prosjektet ditt.

"Syke mennesker trenger leger som kan forstå deres lidelser, behandle deres medisinske problemer og følge dem gjennom deres sykdommer" Rita Charon, grunnlegger av feltet fortellende medisin. Fortellende medisin er et relativt nytt fagfelt i krysningspunktet emllom medisin og humanistiske fag. Det sentrale premisset er at helsepersonell kan bli bedre og mer effektive behandlere og omsorgsytere ved å lytte til og forstå pasientenes - og sine egne - fortellinger om lidelse og sykdom, ikke bare behandle symptomer. Columbia University der fagfeltet oppsto tilbyr en mastergrad for helsepersonell så vel som kunstnere i fortellende medisin, men organiserer også jevnlige tredagers workshops for å introdusere potensielle utøvere for faget.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som journalist innenfor blant annet helse er min jobb å lokke frem og lytte nettopp til andre menneskers historier og videreformidle dem på en måte som yter både fortelleren og fakta rettferdighet. Jeg deltok på dette seminaret både for å lære mer om hvordan jeg kan yte omsorg og empati i møte med personer som har sterke historier å dele, men som ofte er vanskelige å sette ord på, samtidig som jeg hjelper dem å forme nettopp en sammenhengende fortelling. I helse- og forskningsjournalistikk er det også ofte en utfordring å finne "historien" bak fakta, det som gjør en sak interessant, relevant og mulig for leseren å identifisere seg med. Jeg dro også til denne workshopen i håp om å finne måter å se denne typen historier på.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Det var en intens helg, for mange deltagere også overraskende følelsesmessig. Mye av fagstoffet var teknikker og synspunkter som en erfaren journalist tar so - og atm en selvfølge; andre ting var i overkant abstrakt til å ha umiddelbar effekt på arbeidet mitt. Jeg tror imidlertid dette har økt min forståelse for den eksistensielle viktigheten av å gi mennesker (kilder, pasienter) sjansen til å fortelle sin historie og hjelpe dem frem til det - og at det å få lov til å fortelle sin lidelseshistorie og "eie" den kan ha en legende effekt enten den fortelles til en lege/psykolog eller bare en som lytter. Jeg tror verdien av workshopen nok vil komme tydeligere frem over tid - ikke minst mitt møte med potensielt relevante fagpersoner i løpet av dagene der.