Logg inn

Digital kommunikasjonsledelse ved BI

Beskriv prosjektet ditt.

Kurset Digital kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI er en del av en "executive master of management"-grad. For å få hele graden, kreves to kurs til fra samme programkatalog. Men du må ikke ta andre kurs hvis du ikke er interessert i graden. Kurset går over fem samlinger à 4 dager gjennom et skoleår, gir totalt 30 studiepoeng og avsluttes med en skriftlig eksamen samt en innlevering av en forskningsoppgave. Studiet gir en innføring i utfordringene og mulighetene som ligger innenfor digital kommunikasjon. Det gjelder alt fra bruk av sosiale medier til problemstillinger rundt den nye digitale offentligheten. Samlingene finner sted på BI i Nydalen der man følger forelesninger fra både interne og eksterne foredragsholdere. Det følger et omfattende pensum til studiet, og det kreves forberedelser til hver samling. En av samlingene foregår dessuten ved New York University, der man får lære om amerikanske erfaringer på det digitale området fra en rekke interessante foredragsholdere.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg ønsket få en større innsikt i mulighetene som finnes innen digital kommunikasjon. Som journalist i et papirmagasin har jeg hatt liten erfaring med digital publisering, og jeg var interessert i å lære mer om folks nye medievaner og hvilke muligheter som ligger i disse. Det er helt avgjørende å få en forståelse av dette for å ha noe å gjøre i framtidas mediebedrifter.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Programmet er ikke bare lagt opp for folk som jobber i media. De andre deltakerne jobbet med alt fra kommunikasjon og informasjon til markedsføring og salg. Selv om prinsippene for digital kommunikasjon i mange tilfeller er overførbare til de fleste felt, savnet jeg å ha enda litt mer konkrete eksempler fra mediebransjen på pensum. Jeg var den eneste på kurset som jobbet i media (selv om det var mange der som hadde jobbet journalistisk tidligere). Likevel var det aller meste i høyeste grad relevant for meg og min jobb, og det var mye å lære både med tanke på publisering av medieinnhold og andre mer generelle kommunkasjonsprinsipper og bruk av sosiale medier. Flere av forelesningene handlet om medier og journalistikk, så med tanke på at jeg var den eneste dette var direkte relevant for, var det en luksussituasjon. Ikke minst gjorde hele dette kurset meg mye mer optimistisk med tanke på medias framtid. Jeg gikk ut av det med en innstilling der jeg så flere muligheter enn begrensninger. Jeg så fordeler ved digital publisering som jeg aldri hadde vært klar over, og fikk en ny tro på at kvalitetsjournalistikken vil overleve - også på nettet. Den nokså omfattende oppgaven man må levere for å bestå kurset var dessuten en god mulighet til å sette seg inn i det feltet som var aktuelt for meg og min jobb. Her valgte jeg å gjøre en studie av nettmagasinet Harvest.as og undersøke hvorvidt de bidrar til innovasjon av featurejournalistikken ved å publisere kun digitalt.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Kurset går over 20 dager + eksamensdagen. Det er likevel nokså tidkrevende, og det tar mye tid å sette seg grundig inn i pensum og jobbe med oppgaveinnleveringen. Man bør være skikkelig motivert og sikker på at man kan prioritere tiden det tar å sette seg godt inn i pensum. Da får man veldig mye igjen for dette!