Logg inn

Aarhus 2014 - Norden i det sigitale Europa

14 nordiske journalister deltok på Aarhus 2014. Her fra vinsmakingsturen i Alsace.
14 nordiske journalister deltok på Aarhus 2014. Her fra vinsmakingsturen i Alsace.
  • 14 nordiske journalister deltok på Aarhus 2014. Her fra vinsmakingsturen i Alsace.
  • Europaparlamentet i Strasbourg.
  • Jeg lytter konsentrert mens Jean Claude Junker presenterer sin nye EU-kommisjon for Europaparlamentet.
  • Kursleder Anders Lange møter den nye EU-kommisjonæren for handel, svenske Cecilia Malmström.
  • Eurocorps på militærøvelse i Champagne.
  • Svenske og finne foreviger mann med gevær.
  • Kollega Ellen Kongsnes fra Stavanger Aftenblad stilte Erna Solberg spørsmål om regjeringas klimapolitikk etter de nordiske statsministrenes pressekonferanse i Stockholm.
  • Sveriges statsminister Stefan Löfven.
  • Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg fikk innvilga et stipend fra NRK-stup for å delta på kurset ”Aarhus 2014 – Norden i det digitale Europa”. Dette er det årlige kurset til Nordisk jounalistcenter (NJC) i Aarhus, som er et etterutdanningssenter knytta til journalistutdanninga i Aarhus. Dette er et tradisjonsrikt etterutdanningskurs som har blitt arrangert i flere tiår. Kurset varte opprinnelig i tre måneder. Deretter ble det korta ned til åtte uker, så seks uker. I fjor fikk NJC mer enn halvert bevilgningene sine fra Nordisk ministerråd, og årets kurs varte dermed kun i tre uker. Før kurset deltok vi på tre totimers web-seminarer med grunnleggende innføring i bruk av ulike sosiale medier. Den første uka av kurset var vi i Aarhus. Her fikk vi en grundigere innføring i bruken av sosiale medier som journalistisk verktøy. Den neste uka foregikk i Strasbourg hvor vi besøkte Den europeiske menneskerettsdomstolen, Europarådet og Europaparlamentet. Vi var også på en dagstur til Reims i Champagne og besøkte den europeiske militærstyrken Eurocorps sosm akkurat da gjennomførte en stor øvelse. Den siste uka var vi til stede under Nordisk råds sesjon i Stockholm. Vi var 14 deltakere på kurset. Fire finner, tre svensker, tre dansker, to nordmenn og en grønlender. Det meste av undervisninga foregikk på ”blandinavisk”.

Hva gjør dette relevant for deg?

Aarhus-kurset er et kurs som gir grunnleggende allmennkunnskap. Det favner bredt og er på den måten nyttig og relevant for alle som jobber med journalistikk. Jeg tror alle journalister blir dyktigere i jobben sin når de får bedre kjennskap til europeiske og nordiske forhold, og hvordan Norge relaterer seg til sine naboland og til EU. Den digitale delen av kurset, med spesielt fokus på sosiale medier, var spesielt relevant for meg i jobben som journalist i NRK Viten, hvor jeg blant anna har ansvaret for publisering i sosiale medier.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Når 14 journalister, som i de fleste sammenhenger kommuniserer godt sammen på sitt eget morsmål, reiser sammen rundt i Europa i tre uker, blir man veldig godt kjent. Kurset er lagt opp slik at det er tid til både faglig innhold, sosialt samvær og kulturelle opplevelser. Etter Aarhus 2014 har jeg fått et helt nytt nettverk av kolleger over hele Norden, og dette ser jeg på som gull verdt. Kurset har også gitt meg en innsikt og en kunnskap om EU og det nordiske samarbeidet som jeg ikke ville fått ved å prøve å lese meg til det. Det er uten tvil lettere å forstå forskjellen på Europarådet og Europaparlamentet når man har vært der. Når det gjelder den digitale delen av kurset, stod det ikke helt til forventningene. Jeg hadde håpa vi skulle ta med oss det vi hadde lært om de sosiale mediene den første uka og bruke det aktivt resten av kurset. Dette skjedde i liten grad.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Hvis du får sjansen - delta på på Aarhus-kurset. http://www.njc.dk