Logg inn

Slik legger du inn en søknad om STUP-stipend

 1. Logg inn eller opprett en STUPprofil.
 2. Fyll ut søknadsskjemaet for stipend. Dette er info du blir bedt om å fylle ut:
  • Stipendtype: Prosjekt - Deltid - Langt løp
  • Prosjektbeskrivelse: Hva, hvor og hvorfor.
  • Prosjektstart og slutt
  • Kontaktinfo til din leder
  • Budsjett (alle utgifter til reise, studieavgift, litteratur og overnatting, eventuelle andre tilskudd)

NB: Svar på søknaden sendes alle søkere ca 6 uker etter søknadsfrist.

Stipendtype:

Det er forskjellige regler og rettigheter knyttet til 3 typer stipend du kan få. Finn ut hva du skal søke i tabellen under.

Prosjektstipend   Deltidstipend Langt løp 
Fri med lønn? I prosjektperioden  2 dager pluss eksamen 4 måneder
Vikarstøtte Arbeidsgiver kan søke vikarstøtte  Arbeidsgiver kan søke vikarstøtte Arbeidsgiver får 4 måneder vikarstøtte 
Periode  1-4 uker  Så mange semestre studiet varer.  Så lenge studiet varer. 
Hva  Studiereiser, konferanser, kurs, workshops.  Studier ved siden av jobb (samlinger, kveldstid).   Full tid høyere utdanning.

Les mer om

Dette bør du ha med i prosjektbeskrivelsen din:  

 • Hva du har tenkt å gjøre og hvor (studiested, gjerne med link)
 • Hvorfor det er spesielt interessant for deg
 • Hvordan du ser for deg at det er relevant i jobben din (nå eller i den jobben du sikter mot)
 • Detaljert dagsprogram dersom du planlegger en egenkomponert studietur

Budsjett:

STUP støtter deg med 80 % av omsøkt beløp basert på nøkternt beregnede kostnader til:

 • Reise
 • Studieavgift
 • Litteratur
 • Overnatting

Fyll ut skjemaet med de reelle kostnadene dine. Dersom du får støtte til studiet fra arbeidsgiver eller andre vil du bli bedt om å opplyse om det. Maks støttebeløp er 130 000 kr.   

Stipendet er skattefritt.

Utbetaling av stipend:

Før studiet:

Prosjektstipend: 
Du får stipendet utbetalt når du sender oss bilag og regnskap for prosjektet.

Deltidsstipend:
Du får stipendet utbetalt når du sender oss bilag og regnskap for studiene. Dersom du har en stor regning du skal betale før studiestart kan du ta kontakt med oss, så kan vi avtale å betale regningen din direkte. 

Langt løpstipend:
Du får stipendet utbetalt når du sender oss bilag og regnskap for studiene. Dersom du har en eller flere store regninger du skal betale før studiestart kan vi avtale at Stup betaler de for deg. 

Etter studiet:

Prosjektstipend: Fyll ut regnskapsskjemaet og legg ved kopi av alle bilag. Legg ut rapport (med bilder) på Stups nettsider via din profil. Du får da utbetalt siste 20 % av stipendet ditt.
Deltidsstipend: Send Stup kopi av vitnemål sammen med det endelige regnskapet.
Langt Løp: Send Stup kopi av vitnemål sammen med det endelige regnskapet.  

Karantenetid

Etter at du har fått utbetalt stipendet vil du få en karantenetid før du kan få et nytt Stup-stipend.

Mislighold av betingelser

Dersom Stup ikke mottar tilfredsstillende rapport og regnskap, vil Stup kreve stipendet tilbakebetalt. Stup vil i et slikt tilfelle beholde de resterende 20% av stipendet til dekning av arbeidsgiveravgift. Stup er også forpliktet til å innberette ikke tilbakebetalte beløp som inntekt for stipendmottakeren. Stipend-mottakeren må selv overfor skattemyndighetene dokumentere at dette ikke har vært inntekt.