Logg inn
Stipender

STUPstipend

Søknadsfrister:

MBL/NJ-Stup og FriStup har to søknadsfrister i året: 1. april og 1. november

NRK-STUP har to søknadsfrister i året: 1. mars og 1. oktober

OBS!  NRK-STUP: PGA. KORONA-VIRUSET GÅR SØKNADSFRISTEN FOR DESEMBER 2020 UT.
MEN - Ønsker du å søke digitale kurs, er det satt opp en ekstra søknadsfrist kun for dette til den 5. oktober 2020.

MBL/NJ-stup

Du får inntil 100 000 kr til å dekke utgifter og fri med lønn i inntil 4 uker. MBLansatte kan også en gang i året (1.april) søke om Langt-løp stipend som gir inntil 16 uker fri med lønn. 

NRK-stup

NRK-stup har egne regler for støtte til studier (se link under). Det gis ikke støtte til fulltidsstudier, men inntil 30.000 til å dekke utgifter til deltidsstudier samt permisjon for to lesedager før hver eksamen, pluss eksamensdagen. Les mer her.

Stipendet skal gi deg relevant faglig påfyll i jobben din og til arbeid i mediebransjen. Du kan ta kurs som gir studiepoeng eller du kan delta på kortere kurs og konferanser. Eller du kan sette sammen en egenkomponert studietur til steder du ønsker å besøke og kombinere dette med samtaler, aktuelle seminarer eller liknende. Stupstipendet kan brukes i inn- og utland. Les hva andre har gjort!

Så enkelt er det å søke:

 1. Opprett en STUPprofil eller logg deg inn.  
 2. Skriv en søknadstekst. Husk å gi en god faglig begrunnelse for hvorfor du ønsker akkurat dette studiet.
 3. Sett opp et budsjett (studieavgift, litteratur, reise og overnatting). OBS! Ingen diett.  
 4. Informer din nærmeste leder (Husk også å informere om muligheten for at bedriften får vikarstøtte mens du er borte).

Kriterier

 1. Du må være ansatt i en MBL-bedrift og ha vært ansatt i en MBL-bedrift i tre år, eller være frilanser og ha betalt FriStup-avgift de siste tre årene.
 2. Du må være medlem av Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening og ha vært medlem de siste 3 årene.
 3. Du må være ute av eventuell karantene fra tidligere STUPtildeling (sjekk med STUP).
 4. Din arbeidsgiver må være informert om at du søker stipend.
 5. Prosjektet/kurset må være faglig relevant for arbeid innen media.

STUPS retningslinjer i sin helhet.

Ansatt i NRK? Se NRK-STUP

Rapportering

I etterkant av prosjektet ditt legger du en rapport med bilder på STUPs sider.

STUP støtter ikke:

 • Reportasjereiser.
 • Deltakelse på journalistfaglige konferanser i Norge (for eksempel SKUP og Nordiske mediedager).
 • Deltakelse på IJs ordinære kurs.

Dersom STUP ikke er riktig finansieringskilde for deg, så kan du ta en titt på disse pressestipendene. Går du med planer om å skrive en bok? Da kan du søke Pressens Faglitteraturfond.

Les mer om:

Har du spørsmål: Ta kontakt med Line Scheistrøen.