Logg inn
Stipender

STUPstipend

Søknadsfrister:

MBL/NJ-Stup har i gjeldende strategiperiode fire søknadsfrister i året: 1. januar, 1. april, 1. august og 1. oktober.

FriStup har fire søknadsfrister i året: 1. januar, 1. april, 1. august og 1. oktober.

For NRK-ansatte: Skriv Stup i søkefeltet i NRKs Portalen. Der finner du søknadsskjema og all annen informasjon.

MBL/NJ-Stup

Du får inntil 100 000 kr til å dekke utgifter og fri med lønn i inntil 4 uker. MBLansatte kan også søke om Langt-løp stipend som gir inntil 16 uker fri med lønn. 

Så enkelt er det å søke:
 1. Opprett en STUPprofil eller logg deg inn.  
 2. Skriv en søknadstekst. Husk å gi en god faglig begrunnelse for hvorfor du ønsker akkurat dette studiet.
 3. Sett opp et budsjett (studieavgift, litteratur, reise og overnatting). OBS! Ingen diett.  
 4. Informer din nærmeste leder (Husk også å informere om muligheten for at bedriften får vikarstøtte mens du er borte).

Kriterier

 1. Du må være ansatt i en MBL-bedrift og ha vært ansatt i en MBL-bedrift i tre år, eller være frilanser og ha betalt FriStup-avgift de siste tre årene.
 2. Du må være medlem av Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening og ha vært medlem de siste 3 årene.
 3. Du må være ute av eventuell karantene fra tidligere STUPtildeling (sjekk med STUP).
 4. Din arbeidsgiver må være informert om at du søker stipend.
 5. Prosjektet/kurset må være faglig relevant for arbeid innen media.

Stups retningslinjer i sin helhet.

FriStups retningslinjer i sin helhet.

Rapportering

I etterkant av prosjektet ditt legger du en rapport med bilder på STUPs sider.

STUP støtter ikke:

 • Reportasjereiser.
 • Deltakelse på journalistfaglige konferanser i Norge (for eksempel SKUP og Nordiske mediedager).
 • Deltakelse på IJs ordinære kurs.

Dersom STUP ikke er riktig finansieringskilde for deg, så kan du ta en titt på disse pressestipendene. Går du med planer om å skrive en bok? Da kan du søke Pressens Faglitteraturfond.

Les mer om:

Har du spørsmål: Ta kontakt med  Espen Brynsrud.