Logg inn

Praktisk informasjon

Hva koster det?

STUP dekker normalt alle reiseutgifter på lengre kollektive kurs. Unntatt fra dette er dagskurs/turneer i Norge. Ved eventuell individuell billettbestilling får du informasjon fra kursleder. Vanligvis er reisen til kursstedet felles. Individuelle endringer må du selv avtale med kursleder og reisebyrå. Dersom det påløper ekstrakostnader ved slike justeringer, må du dekke dem selv.  STUP dekker ikke utgifter ved overvekt på bagasje. 

Når det gjelder reiseutgifter, så får dere oversendt et reiseregningskjema. Det er svært viktig å huske på følgende;
Stup dekker:
-    Reise t/r hjem-kurssted
-    Frokost og lunsj under kursdagene (ikke på
reisedager)
-  1 felles middager
-  Utlegg - kun hvis kvitteringer vedlegges, kopi av bankutskrift og betalingsterminalkvittering er ikke gyldig som dokumentasjon.

- Kjøregodtgjørelse på 3.50 pr. km. 

Stup dekker ikke diett. Og reiseregningen sendes inn etter at reisen er foretatt.
I kurstiden er hver enkelt deltaker reiseforsikret gjennom STUP. Kursene inkluderer frokost, lunsj og gjerne velkomstmiddag eller avslutnings middag. Journalistavtalens paragraf 39 gir rett til permisjon med lønn i studietiden.

Kan jeg ta med følge?

Det er ikke anledning til å ha med ektefelle/samboer eller andre familiemedlemmer på kursene. Erfaringen viser at deltakere i følge med utenforstående, ofte havner utenfor det sosiale liv i gruppen, og dermed får mindre utbytte av kurset.

Søknadsfrist/avbud

Kollektive kurs blir kunngjort med egne søknadsfrister. Når du takker ja til en kursplass, er det stort sett bare sykdom som godtas som forfallsgrunn. Deltakerne tas ut i god tid før kurset arrangeres. For noen av kursene er det laget obligatoriske forberedelsesopplegg som deltakerne må følge.

Opptakskrav

Det stilles ingen krav til formell utdanning for å delta på våre kurs. 
Du må også være tilknyttet en av STUP-ordningene, eller på annen måte ordne finansiering av kostnadene. Du i utgangspunktet må ha vært medlem i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening i minimum 3 år for å delta. Men som en prøveordning vil ansiennitetskravet senkes fra tre til to år. Prøveordningen gjelder fra og med 13.05.2022 og frem til 31.12.2024.

Kan jeg søke flere ganger?

Dersom du har vært deltaker på et av STUPs kollektive kurs i Norge eller utlandet, går det normalt 3 eller 4 år før du igjen kan regne med å bli vurdert som søker. Slik kan flest mulig av våre medlemmer dra nytte av midlene. Dagskursene våre gir ingen karantene.