Logg inn

Slik får du utbetalt stipendet

Utbetaling

Kostnader dekkes mot regning, underveis i studieløpet eller når prosjektet/studiet/kurset er avsluttet. Husk at alle kostnader må dokumenteres. Gyldig dokumentasjon er for eksempel faktura fra kurs/studiested, sammen med betalingsbekreftelse fra nettbank. Å sende inn kun utskrift fra nettbank/kredittkort eller faktura/ordrebekreftelse alene, er ikke tilstrekkelig.  

Større innbetalinger av f.eks. studieavgift kan - etter avtale - skje direkte fra Stup.

Stup refunderer kursavgift, pensumlitteratur og kostnader knyttet til reise og overnatting, innenfor tildelt stipendbeløp. Husk at Stup ikke dekker diett.  

Regnskapsmaler 

Regnskap Stupstipend

Regnskap FriStup-stipend

Send utfylt regnskap med vedlagte kvitteringer til: 

post@stupstipend.no 

eller til:
Stup
c/o Norsk Journalistlag
Postboks 9001 Grønland
0133 Oslo