Logg inn

Slik får du utbetalt stipendet

Utbetaling

Kostnader dekkes mot regning, underveis i studieløpet eller når prosjektet/studiet/kurset er avsluttet. Husk at alle kostnader må dokumenteres. Gyldig dokumentasjon er for eksempel faktura fra kurs/studiested, sammen med betalingsbekreftelse fra nettbank. Å sende inn kun utskrift fra nettbank/kredittkort eller faktura/ordrebekreftelse alene, er ikke tilstrekkelig.  

Større innbetalinger av f.eks. studieavgift kan - etter avtale - skje direkte fra Stup.

Stup refunderer kursavgift, pensumlitteratur og kostnader knyttet til reise og overnatting, innenfor tildelt stipendbeløp. Husk at Stup ikke dekker diett.  

Det er forskjellige regnskapsmaler for de forskjellige stipendene, se vedtaksbrevet for hvilke type stipend du har fått. 

Prosjektstipend

MBLStup:  Prosjektregnskap
FriStup: Prosjektregnskap

Deltidstipend

MBLStup: Deltidsregnskap
FriStup: Deltidsregnskap

Langt Løp stipend

Langt løp regnskap

Send utfylt regnskap med vedlagte kvitteringer til: 

post@stupstipend.no 

eller til:
Stup
c/o Norsk Journalistlag
Postboks 9001 Grønland
0133 Oslo